Travkouni 1.B

1.B Gymnázium Strakonice, Máchova 174

Historie

Krátký pohled do historie gymnázia

První možnost otevřít střední školu v Strakonicích se objevila v roce 1906. V tomto roce byla zřízena v Kašperských Horách německá reálka a jako protiváha měla být zřízena v tomto regionu jedna česká střední škola. Rakouská vláda nabídla Strakonicím zřízení české střední školy, ale Strakonice se možnosti vzdaly ve prospěch Sušice, která byla v této době národnostně ohroženější.

Po vzniku Československa v roce 1918 byly podmínky pro rozvoj českého školství velice příznivé a 10. 6. 1919 se rozhodla městská rada podat ministerstvu školství žádost o zřízení reálného gymnázia. Ministerstvo však tuto žádost dlouho nevyřizovalo, a proto se dne 18. 6. 1920 obecní zastupitelstvo usneslo otevřít první třídu městského reálného gymnázia od 1. září téhož roku. Ministerstvo s tímto rozhodnutím souhlasilo za podmínek, které nebyly pro město příznivé. Po dobu deseti let neměly vznikat státu žádné finanční výlohy, ředitele a profesory mělo město platit ze svých finančních prostředků. Je třeba ocenit postoj tehdejšího obecního zastupitelstva, že i za těchto podmínek školu otevřelo. Situace se zlepšila v roce 1923, kdy byly školy zestátněny a veškeré náklady na provoz školy převzal stát. Město vydalo do té doby na školu necelý milion korun.

Do prvního ročníku osmiletého gymnázia bylo přijato v roce 1920 57 žáků. Škola byla umístěna v prvním patře tzv. zámku v areálu strakonického hradu, kde byly uvolněny dvě místnosti. V jedné se učilo a druhá sloužila jako ředitelna, sborovna i místnost pro sbírky. Profesorský sbor měl kromě ředitele Františka Kukrála jediného stálého člena a dále zde působili tři výpomocní učitelé z měšťanské školy a učitel náboženství.

Roku 1921 se škola stěhuje do budovy na Velkém náměstí, která byla pro školu zrekonstruována z městské radnice. Zde bylo gymnázium až do roku 1957, s výjimkou válečných let, kdy byla tato školní budova od roku 1940 zabrána německým vojskem. Během války v letech 1940-1945 se vyučovalo v dnešní Základní škole F. L. Čelakovského. V letech 1957- 1983 bylo gymnázium v Dukelské ulici a v roce 1983 se stěhuje do nově postavené budovy v Máchově ulici.

Tato budova byla postavena jako základní škola a dodatečnými úpravami byla přizpůsobena potřebám gymnázia. Byly vybudovány odborné učebny fyziky a biologie, laboratoře chemie, fyziky, biologie, dvě odborné učebny výpočetní techniky, učebna administrativy s elektronickými psacími stroji, videosál, fotokomora, sprchy. I po těchto úpravách není situace ve škole optimální a je připraven investiční záměr na dostavbu školy (další učebny, sborovna, tělocvična, kabinety pro sbírky).

Během své existence prošlo gymnázium celou řadou změn, které uvádí následující přehled.

 • 1920-1948 osmileté reálné gymnázium
 • 1948-1953 čtyřleté gymnázium s větvemi humanitní a technickou
 • 1953-1958 jedenáctiletá střední škola
 • 1958-1962 dvanáctiletá střední škola
 • 1962-1970 tříletá střední všeobecně vzdělávací škola
 • 1968 - dosud čtyřleté gymnázium
 • od 1990 ke čtyřletému studiu přibývá sedmileté studium
 • od 1996 sedmileté studium se mění na osmileté

Na Gymnáziu v Strakonicích odmaturovalo do roku 2000 5347 studentů. Je mezi nimi celá řada vědeckých pracovníků, docentů a profesorů vysokých škol, mnozí se prosadili v umělecké sféře. Již během studia na gymnáziu dosáhli někteří významných úspěchů.

 • Karel Horák (maturitní ročník 1973) - dvojnásobný účastník mezinárodní matematické olympiády
 • Eva Vojíková (1991) - vítězka mezinárodní biologické olympiády
 • Václav Martínek (1994) - vítěz celostátního kola chemické olympiády
 • Jan Rychtář (1995) - druhé místo v celostátním kole chemické olympiády
 • Jana Koubovská (1998) - druhé místo v mezinárodní chemické olympiádě
 • Petr Bogusch (1998) - účastník mezinárodní biologické olympiády

Významných úspěchů dosahovali žáci školy i v recitačních a sportovních soutěžích.

Ze známých osobností působili na škole jako učitelé:

 • Václav Polívka (1922-1945), akademický malíř
 • Jiří Marek (1939-1940), spisovatel
 • Jiří Rejžek (1948-1965), akademický malíř, současně absolvent Gymnázia v Strakonicích

převzato z www.gymstr.cz

 

 
1.B Travkouni / powered by zone.webgarden.cz / admin : outrider3 / kontakt / outrider3@gmail.com / all rights reserved